Werkwijze Synergie in ontwikkeling

Bij projectontwikkeling komen nog steeds risico’s kijken. De eigenaar van een locatie wil graag de hoogste waarde maar de woningmarkt is sterk veranderd. Dat vraagt om een andere manier van ontwikkelen van vastgoed en bouwlocaties. LATEI bedacht hiervoor ‘Synergie in Ontwikkeling’ (SiO).

 

In traditionele processen wordt de waarde van het vastgoed bepaald door de som van de opbrengsten/kosten en de inschatting van de risico’s. Van een resultaat is echter niet eerder sprake dan dat de hiervoor opgestelde overeenkomst zijn onvoorwaardelijke uitwerking krijgt.

Met SiO werkt het ontwikkelen anders. Samen stellen we het einddoel vast en doorlopen we het volledige ontwikkelingstraject, met als doel om alle benoemde risico’s te elimineren. Zo komen we tot het eindresultaat dat beide partijen voor ogen hadden: door synergie een maximale waardecreatie voor de eigenaar.

Vanuit onze entiteit als stichting hebben we in dit proces een belangrijk onderscheidend vermogen. Zonder winstoogmerk heeft LATEI maar één gezamenlijk doel voor ogen: realisatie van een project waar vooral de eindgebruikers maar ook de samenwerkingspartners zich goed bij voelen en de vruchten van plukken. Heldere afspraken, controle op het ontwikkeltraject en een duidelijk einddoel zijn dan van groot belang.

Met SiO investeren wij in uw bezit, wat leidt tot waarde-optimalisatie. De tijdens het proces vrijgevallen budgetten vloeien terug naar uw portemonnee. Dat is Synergie in Ontwikkeling!

Wij helpen u graag persoonlijk verder.

Antoni Poot
directeur a.poot@latei.nl
033 - 460 55 09
Ard de Jong
Directeur ard.de.jong@latei.nl
033 - 460 55 10