Ontwikkelen samen met de corporatie

LATEI is ontstaan vanuit een corporatie en ontwikkelt vanuit een sociale en maatschappelijke doelstelling. We kennen uw wereld van binnenuit.

De taak van corporaties is de laatste jaren nadrukkelijker komen te liggen op sociale huisvesting. Vrije sector ontwikkelingen worden gezien als risicodragend. Bij gemengde projecten kan dit lastig zijn. LATEI kan deze risico’s overnemen en uw sociale opgave ontwikkelen. Hierbij kunnen we afspraken maken over de revenuen. Ons gemaakte rendement wordt daarmee teruggeven aan de sociale huisvesting of kan worden geïnvesteerd in nieuwe projecten. Zo bouwen we aan continuïteit en duurzame wijken.

LATEI is geen traditionele projectontwikkelaar. Eerder een regisseur die verbindingen legt, voor synergie zorgt, in oplossingen denkt en (mede) risicodrager is. Hierbij verdiepen wij ons in de wensen, uitdagingen en belangen van alle betrokkenen. De optimale kennisdeling met onze partners en ons open samenwerkingsmodel helpen ons duurzame spin-off en sociaal kapitaal te genereren.

We ontwikkelen met flexibele calculaties die voor alle partijen het beste resultaat opleveren. Voor de technische ontwikkeling en realisatie van woningen en voorzieningen werken we met betrouwbare partners. Hierdoor kunnen we in een vroeg stadium de haalbaarheid beoordelen en een goede inschatting maken van de risico’s.

Wij zien ontwikkelen als een inspirerend proces. Met lef en realiteitszin weten wij alle partijen door de dialoog op één lijn te krijgen. Onze focus ligt primair op leefbaarheid, duurzaamheid en meerwaarde.

Wij helpen u graag persoonlijk verder.