Ontwikkelen samen met de zorginstelling

Naast de zorg voor het aantal mensen met een beperking, zal het aantal ouderen met een huisvestingsvraag de komende jaren fors toenemen. Gemeentes en zorgsector staan voor de vraag hoe die te realiseren. Want waar haalt u het kapitaal vandaan? En: wie transformeert uw locatie of gebouw(en) met toekomstperspectief en genereert daarnaast ook economische waarde?

LATEI biedt in deze gevallen een helpende hand. We inventariseren waar uw functionele behoeftes liggen, met flexibele calculaties en een aanpak die voor alle partijen het beste resultaat oplevert. Tegelijk zoeken we samen met u en uw gemeente naar mogelijkheden om de beschikbare ruimte duurzaam te (her)ontwikkelen.

LATEI is een stichting die ontwikkelt vanuit een maatschappelijke doelstelling. De optimale kennisdeling en ons open samenwerkingsmodel helpen ons duurzame spin-off en sociaal kapitaal te genereren. Ons netwerk met daarin o.a. beleggers stellen we graag aan u beschikbaar.

Voor de technische ontwikkeling en realisatie van de woningen werken we met betrouwbare partners, zoals architecten en bouwers. Hierdoor kunnen we in een vroeg stadium de haalbaarheid toetsen. Daar krijgen we niet alleen positieve energie van, we werken ook efficiënter. De synergie van ‘samen mogelijkheden zien’ betekent dat u beter kunt zorgen voor morgen.

Wij helpen u graag persoonlijk verder.