Ontwikkelen samen met gemeente

Of het nu gaat om een binnenstedelijke herontwikkeling, een nieuwbouwwijk, gebouwtransformatie of maatschappelijke voorziening: elke gemeente zoekt naar mogelijkheden om de ruimte in en rond haar stad of dorp duurzamer te benutten of een kwaliteitsimpuls te geven.

Eenvoudig is dat niet, want gemeentegrenzen zijn veelal bepaald, terwijl de gebruiksfuncties en de vraag wél voortdurend veranderen.

LATEI helpt u bij het vertalen van uw visie op een locatie voor leven, wonen en/of werken. We hebben een heldere kijk op contractvormen en consumentgericht ontwikkelen en bouwen. Alleen samen maak je de beste keuzes als het gaat om de gebruikswaarde van vastgoed en de maximale waardecreatie voor de ontwikkelingslocatie en haar omgeving.

Wij vinden het belangrijk dat de eindgebruiker centraal staat én dat we het proces met alle belanghebbenden, zoals omwonenden, woningcorporaties, klanten, gebruikers en uiteraard uw gemeente gezamenlijk doorlopen. We hebben ruime ervaring met inspraaktrajecten. In een open dialoog met alle actoren leggen we een stevige basis voor elk initiatief.

Het is deze open mentaliteit, waarmee LATEI er al jarenlang in slaagt om kwaliteit te borgen en de gebruikswaarde van een wijk, gebouw of woningbouwproject naar een hoger plan te tillen.

Ons uitgangspunt is om de kwaliteit van het bestaande te verhogen, en toe te voegen wat nog ontbreekt of waar behoefte aan is. Dat vraagt om samenhang, visie en lef. Zelf noemen we dat de synergie in ontwikkeling: ‘samen mogelijkheden zien’.

Wij helpen u graag persoonlijk verder.