Transformatie van het kantorenpark De Hoef, een unieke kans voor Amersfoort, haar inwoners en ondernemers!

Geplaatst op: 20 november 2017

Op 13 november jl. bood Ard de Jong, directeur van LATEI, namens belanghebbenden en gebouweigenaren van de stationslocatie De Hoef, een manifest `Station Campus De Hoef’ aan wethouder Stegeman aan. Dit manifest geeft uitdrukking aan de ambities van de eigenaren van gebouwen rondom het station Schothorst. Deze ambities versterken de transformatie van de Hoef als kantorenlocatie naar een toekomstbestendige wijk voor wonen, werken, leren en recreëren.

Het manifest is het resultaat van een intensieve samenwerking van belanghebbenden in het stationsgebied op het kantorenpark De Hoef in Amersfoort.

Ard de Jong: “Onze uitdaging is om samen met de gemeente er morgen mee te beginnen. Samenwerking is essentieel om tempo te kunnen maken. Dit vraagt om proactieve houdingen van alle partners. Wij denken graag met de gemeente mee in innovatieve concepten en oplossingen. Op maat gemaakte processen en procedures zijn noodzakelijk om succesvol onze gezamenlijke doelen te bereiken’’.

Wethouder ruimtelijke ordening Willem-Jan Stegeman: “Het is goed om te zien dat de markt net als het college veel kansen ziet om De Hoef-West tot een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied te ontwikkelen. Daarbij onderschrijf ik dat voor een goede transformatie samenwerking tussen partijen nodig is die over kavelgrenzen heen kijkt”.

Om de ambities van partijen verder kracht bij te zetten geeft Ard de Jong aan: “Wij stimuleren het tot stand komen van een gebiedsgericht fonds voor de Hoef-West. Dit fonds draagt bij aan de noodzakelijke voorzieningen op De Hoef-West. Hierbij valt te denken aan: collectieve oplossingen voor parkeren van auto’s en fietsen en niet (of niet op korte termijn) rendabele voorzieningen in het gebied of in gebouwen die bijdragen aan de beleving van het gebied. Wij willen hierin meedoen en in meebeslissen. Daarnaast geven wij invulling aan onze ambities, en doen hiervoor de noodzakelijke investeringen, voor de ontwikkelingen op het terrein rondom intercitystation Amersfoort Schothort waar de deelnemende partijen aan het manifest gebouwen en kavels bezitten.”

De belanghebbenden van het stationsgebied De Hoef zijn:
ROC Midden Nederland, De Waal Beheer, Unifore DMC, Certitudo, De Alliantie, BPD, Synchroon en LATEI