LATEI steunt Voedselbank Amersfoort

Geplaatst op: 18 december 2019

Over twee weken is het alweer zo ver, dan sluiten we dit jaar af. Maar we staan graag nog even stil bij het afgelopen jaar. 2019, een jaar waar we weer met trots op kunnen terugkijken. Niet alleen op het grote aantal projecten wat we samen hebben gerealiseerd, maar ook op de fijne samenwerkingen.

Al jaren geeft LATEI haar relaties geen kerstkaarten en –geschenken, maar schenken wij ieder jaar een donatie aan het goede doel. LATEI doneert voor het derde jaar een bedrag aan de Voedselbank Amersfoort, speciaal bedoeld voor het aanschaffen van houdbare producten. Want juist houdbare producten krijgt de Voedselbank Amersfoort te weinig.

Ook in 2020 werken we weer graag samen aan mooie projecten. Op naar een nieuw jaar!

Team LATEI wenst u gezellige dagen!

IN MEMORIAM | Carel de Reus

Geplaatst op: 18 december 2019

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze commissaris

Carel de Reus

Carel was sinds 2008 lid van onze Raad van Commissarissen.
Wij herinneren hem als een bevlogen man met veel deskundigheid
op het gebied van volkshuisvesting en projectontwikkeling.
Zijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen van LATEI was van grote waarde.
Wij zullen zijn hartelijke en markante persoonlijkheid missen.
Wij wensen Anne-Marie en Vera, familie, vrienden en bekenden
heel veel sterkte toe in de moeilijke tijd die voor hen ligt.

Namens Raad van Commissarissen, bestuur en medewerkers van LATEI,
Jim Schuyt, voorzitter Raad van Commissarissen

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

Geplaatst op: 18 december 2019

LATEI is tijdens de kerstvakantie van 23 december tot en met 3 januari 2020 gesloten.

Koos Koolstra treedt als voorzitter toe tot Stichting LATEI projectontwikkeling

Geplaatst op: 4 september 2019

LATEI maakt bekend dat de heer J. Koolstra met ingang van 1 juli jl. als voorzitter is toegetreden tot haar Stichting LATEI projectontwikkeling. Per diezelfde datum is de heer P.A. (Piet) de Vrije teruggetreden als lid van het Stichtingsbestuur.

Met Koos Koolstra krijgt het Stichtingsbestuur van LATEI opnieuw een zeer ervaren en deskundige bestuurder. Hij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling.

De heer Koos Koolstra is geen onbekende in Amersfoort. Hij is zestien jaar directeur geweest bij woningbouwcorporatie de Alliantie, regio Amersfoort waar hij jarenlang betrokken is geweest bij grote stads- en buurtvernieuwingsprojecten. Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het prettig laten wonen van veel huurders in de regio. Eveneens gaf hij op vele manieren steun aan maatschappelijke activiteiten en projecten zoals Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen, Stadsherstel Midden Nederland en stichting Citymarketing Regio Amersfoort.

Na zijn toetreding bestaat het Stichtingsbestuur van Stichting LATEI projectontwikkeling uit de heer J. (Koos) Koolstra, voorzitter, de heer J.G.C.M. (Jim) Schuyt, de heer P. (Pim) van den Berg, beiden als bestuurslid.

Het Stichtingsbestuur en de directie van LATEI zijn de heer Piet de Vrije bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid als bestuurslid.

Stichting LATEI heeft tot doel het bevorderen van de volkshuisvesting in Nederland. De Stichting ondersteunt initiatieven welke het wonen in een dorp of stad veraangenamen of initiatieven die zichzelf niet kunnen bedruipen.

LATEI wenst u een fijne vakantie!

Geplaatst op: 25 juli 2019

LATEI is tijdens de zomervakantie van 5 t/m 16 augustus gesloten.

Pim van den Berg treedt toe tot raad van commissarissen van LATEI

Geplaatst op: 4 juli 2019

LATEI Holding B.V. maakt bekend dat de heer P. van den Berg met ingang van 1 juli jl. als lid is toegetreden tot de raad van commissarissen. Per diezelfde datum treedt de heer J.H.R. (Ruud) Bergh terug als voorzitter van de RvC. Het voorzitterschap wordt overgenomen door de heer J.G.C.M. Schuyt.

Met de Amersfoortse Pim van den Berg krijgt de RvC van LATEI opnieuw een zeer ervaren en deskundige bestuurder. Hij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling.

Pim van den Berg was namens D66 lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Hij had de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en Energietransitie.

Voordat hij geïnstalleerd werd als gedeputeerde was hij sinds 2011 wethouder voor D66 in Amersfoort. Daarvoor was hij werkzaam bij verschillende waterschappen en het toenmalige ministerie van VROM.

Na zijn toetreding zal de RvC van LATEI Holding B.V. bestaan uit de heer J.G.C.M. (Jim) Schuyt, C.E.C. (Carel) de Reus en de heer P. (Pim) van den Berg.

Het bestuur en de RvC van LATEI zijn de heer Ruud Bergh bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid als lid en voorzitter van de RvC.

LATEI is een solide ontwikkelaar en ontwikkelt al meer dan 25 jaar woningen in centraal Nederland. Dat doen zij samen met de klant in plaats van voor de klant.  LATEI is hierbij de regisseur van het ontwikkelproces. Met een compact team van gedreven, professionele klant- en resultaatgerichte medewerkers ontwikkelen ze duurzame woon- en leefomgevingen.

‘Dit is echt ons paleisje

Geplaatst op: 20 maart 2019

In hun zoektocht naar een nieuwe woning wisten Ilse en Bas van de Westeringh één ding zeker: wij gaan nóóit op het Enka-terrein wonen. Sinds vorige week donderdag hebben zij de sleutel van hun prachtige nieuwe hoekwoning. Inderdaad… op het Enka-terrein…

Ilse en Bas moeten zelf ook hartelijk lachen om de ommezwaai. ‘Eigenlijk waren we op zoek naar een woning uit de jaren ’30. Totdat we een advertentie zagen van het project Ninox. Zonder veel verwachtingen gingen we er naar toe. De andere woningen op het Enka-terrein spraken ons tot dan toe niet zo aan. Maar dit plan was anders. De kleur stenen van de woningen, de stijlvolle architectuur. We vonden het direct heel mooi!’ Ze lieten hun oog vallen op één specifieke hoekwoning met een eigen oprit. ‘Daar hebben we ons voor ingeschreven en dat huis is het ook geworden’, aldus Bas.

‘Dure’ tekening
Het zetten van de handtekening -nu bijna anderhalf jaar geleden- was voor Ilse en Bas een spannend moment. ‘Je koopt iets van een plaatje. Net nadat we hadden getekend zei ik: “We hebben zojuist een heel dure tekening gekocht”’, vertelt Ilse. Inmiddels is de tekening tot leven gekomen. Het project Ninox, bestaande uit 28 woningen, bevindt zich in de eindfase. Als een van de eersten kregen Ilse en Bas de sleutel; de overige woningen worden in de komende periode opgeleverd.

‘De bouw is prima verlopen. Ook het contact met de aannemer was heel goed. We kregen van de aannemer alle ruimte om even te kijken op de bouw.  Ook tijdens de bouw ging ik vaak even naar mijn huis kijken. Het is echt ons paleisje’, vertelt Bas die samen met Ilse en hun drie kinderen de woning binnenkort al betrekt. ‘Het mooie is dat we het huis geschilderd konden laten opleveren. Dus de muren zijn al klaar. Nu moeten de vloer en de keuken er nog in en dan kunnen we verhuizen. We kijken er echt naar uit.’

Het project Ninox is een initiatief van Kelderman Groep uit Ede en LATEI  uit Amersfoort. Beide partijen tastten vooraf de markt af door samen met geïnteresseerden in gesprek te gaan door middel van workshops. Zo ontstond er een bijzonder plan waar flexibiliteit,

duurzaamheid en diversiteit de steekwoorden zijn, vertelt Hans Koopman, algemeen directeur van Kelderman Groep. ‘Het project is gebaseerd op ons woningbouwconcept ‘Het Ei van Kelderman’, waarmee we snel kunnen inspelen op de vragen vanuit de markt. Het is mooi om te zien dat we met dit concept een enorme diversiteit kunnen leveren, passend bij de wensen van de toekomstige bewoners. Daarbij is er ook nadrukkelijk oog voor duurzaamheid. De gasloze woningen hebben een aansluiting op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede en zijn voorzien van zonnepanelen. We zijn er trots op dat we dit verfrissende stukje Enka mochten invullen.’

LATEI steunt de Voedselbank Amersfoort

Geplaatst op: 27 februari 2019

Afgelopen week mocht Annita van Nieuwenhuizen, bedrijfsleider bij Voedselbank Amersfoort, een cheque  van LATEI uit Amersfoort in ontvangst nemen. LATEI doneert voor het tweede jaar, een jaar lang elke maand een vast bedrag aan de Voedselbank Amersfoort, speciaal bedoeld voor het aanschaffen van houdbare producten.

Al jaren geeft LATEI haar relaties geen kerstkaarten en –geschenken, maar geven wij ieder jaar een of meerdere goede doelen een donatie. Ook in 2018 hebben wij gekozen voor  Voedselbank Amersfoort.

In 2018 ondersteunde LATEI ook:

  • Het Seminarie – Amersfoort
  • Kerstlichtjes voor water – Amersfoort
  • LATEI Classic Award – Veenendaal
  • Klassiek aan de Grift – Veenendaal
  • Stichting de Opikker
  • Food Valley Monitor

LATEI ondersteunt nieuw Kindermuseum in Amsterdam Nieuw-West

Geplaatst op: 20 februari 2019

In Amsterdam Nieuw-West komt een echt Kindermuseum, ontworpen door kinderen samen met professionele ontwerpers. Het verbindt ontwerplabs voor kinderen in de wijken met een bijzonder podium. Daar maken kinderen samen met kunstenaars en curatoren tentoonstellingen, die hun blik op de wereld laten zien. Komend jaar werken de kinderen en ontwerpers samen met diverse experts aan het ontwerp van de plek en het programma.

De initiatiefnemers van cultuurinstellingen The Beach, De Appel en onderwijsvernieuwer Dylan Hyman vinden dat ‘ook kinderen het recht hebben zich door middel van kunst uit te drukken’. Zij hopen dat naast LATEI en het Amsterdams Fonds voor de Kunst meer partijen dit belangrijke initiatief gaan ondersteunen.

www.thebeach.nu

LATEI biedt Het Seminarie maatschappelijk hulp aan

Geplaatst op: 21 december 2018

Projectontwikkelaar LATEI gaat op divers terrein maatschappelijk hulp bieden aan Zorgresidentie Het Seminarie aan de Muurhuizen. De bewoners ontvingen deze week, aan de vooravond van Kerstmis, als geschenk een aantal laptops.

 

 

 

 

 

Emil Scheerder en Jan Willem Aalderink van Het Seminarie en directeur Ard de Jong van LATEI tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst. LATEI gaat verschillende activiteiten ondernemen samen met Het Seminarie. Komend jaar helpt LATEI onder andere met de aanleg van een jeu de boulesbaan en een kippenhok in de Seminarie-tuin. Daarnaast bieden medewerkers van LATEI hulp bij uitjes met de bewoners, zoals al gedaan is afgelopen november bij een uitje naar de Kerstmarkt.

Met deze vriendschap wil LATEI zich volgens De Jong nog nadrukkelijker maatschappelijk inzetten. De samenwerking is tot stand gebracht door de organisatie Matchpoint, die bedrijven in Amersfoort betrekt bij maatschappelijk ondernemen in Amersfoort.

De Jong zegt een ‘stevig verlanglijstje’ van Het Seminarie te hebben ontvangen. ,,We geven allereerst deze laptops, waarmee de bewoners èn verzorgers in dit digitale tijdperk aan de slag kunnen.’’ Bewoners en medewerkers kunnen bij het gebruik van de laptops voor online hulp op afstand een beroep doen op het Amersfoortse bedrijf PC Spoed Service. Meerdere oudere bewoners zien al volop mogelijkheden om tegen de computer te schaken of te skypen met familie in het buitenland.
LATEI en haar medewerkers, gaan daarnaast ondersteuning bieden bij klussen in het monumentale complex aan de Muurhuizen. ,,Dat kunnen klussen zijn zoals het aanbrengen van trapleuningen of de aanleg van een jeu de boulesbaan en het kippenhok die op de verlanglijst staan. Ook stellen wij onze kennis op het gebied van huisvesting beschikbaar.’’

De dagelijkse verzorging van de bijna dertig bewoners van Het Seminarie is deels in handen van een groep vluchtelingen, uit onder meer Syrië, Eritrea en Uganda. Zij worden in het middeleeuwse gasthuis opgeleid tot ouderenverzorger, kok, keukenhulp of gastvrouw of –heer.

Om ze beter te kunnen begeleiden wordt de Seminarie Academie opgericht. ,,Het plan daarvoor ligt klaar,’’ vertelt mede-initiatiefnemer Emil Scheerder. ,,Onze medewerkers worden straks getraind door horeca- en hospitalty-toppers die hen allerlei vaardigheden en de fijne kneepjes van het vak gaan bijbrengen. Daarnaast krijgen de vluchtelingen aanvullend taalonderwijs en worden onderricht in onze cultuur en gebruiken. “

De trainees in het zorgteam kunnen straks meteen gebruik maken van de geschonken laptops voor online onderwijsondersteuning, om cursussen te volgen, verwacht LATEI-directeur De Jong.

Het Seminarie wil buurtbewoners in de binnenstad ook nauwer betrekken bij de activiteiten. Zo kunnen iedere donderdagavond senioren uit de binnenstad een hapje mee-eten aan de buurttafel. En iedere vierde zondag van de maand kunnen geïnteresseerden onder het genot van thee met huisbereide lekkernijen, kennismaken met de bewoners en luisteren naar een muzikaal optreden.