Koos Koolstra treedt als voorzitter toe tot Stichting LATEI projectontwikkeling

Geplaatst op: 4 september 2019

LATEI maakt bekend dat de heer J. Koolstra met ingang van 1 juli jl. als voorzitter is toegetreden tot haar Stichting LATEI projectontwikkeling. Per diezelfde datum is de heer P.A. (Piet) de Vrije teruggetreden als lid van het Stichtingsbestuur.

Met Koos Koolstra krijgt het Stichtingsbestuur van LATEI opnieuw een zeer ervaren en deskundige bestuurder. Hij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling.

De heer Koos Koolstra is geen onbekende in Amersfoort. Hij is zestien jaar directeur geweest bij woningbouwcorporatie de Alliantie, regio Amersfoort waar hij jarenlang betrokken is geweest bij grote stads- en buurtvernieuwingsprojecten. Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het prettig laten wonen van veel huurders in de regio. Eveneens gaf hij op vele manieren steun aan maatschappelijke activiteiten en projecten zoals Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen, Stadsherstel Midden Nederland en stichting Citymarketing Regio Amersfoort.

Na zijn toetreding bestaat het Stichtingsbestuur van Stichting LATEI projectontwikkeling uit de heer J. (Koos) Koolstra, voorzitter, de heer J.G.C.M. (Jim) Schuyt, de heer P. (Pim) van den Berg, beiden als bestuurslid.

Het Stichtingsbestuur en de directie van LATEI zijn de heer Piet de Vrije bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid als bestuurslid.

Stichting LATEI heeft tot doel het bevorderen van de volkshuisvesting in Nederland. De Stichting ondersteunt initiatieven welke het wonen in een dorp of stad veraangenamen of initiatieven die zichzelf niet kunnen bedruipen.