Marco Versteeg LATEI in gesprek met Gerry Zwier gemeente Amersfoort

Marco Versteeg LATEI in gesprek met Gerry Zwier gemeente Amersfoort

De Kop van het Gildenkwartier was een verouderd bedrijventerrein op een prachtige plek aan de Eem. Op dit moment worden hier 75 huurappartementen voor de Alliantie, een havenvoorziening voor de gemeente en 14 koopwoningen gebouwd. Over dit project, maar ook over projectontwikkeling in het algemeen heeft Marco Versteeg van LATEI een gesprek met Gerry Zwier, Sr. projectmanager gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Amersfoort.

_DSC9302In Nederland verandert er veel. Het was gebruikelijk dat de overheid opdrachtgever was voor alle plannen in de stad. Nu is er een kentering gaande, waarbij steeds meer wordt overgelaten aan de burgers en bedrijven. Begrippen als zelfredzaamheid en burgerinitiatieven staan hoog op het prioriteitenlijstje van de politiek en hierdoor neemt de overheid een andere rol aan.

Verandering in projectontwikkeling
Zo ook in de projectontwikkeling. Gemeenten bezaten veel gronden zelf  en hadden hierdoor vaak een dubbele rol. Zowel de regie als het toetsen van ontwikkelingen werden door de gemeente zelf gedaan. Er is steeds meer verandering te zien, waarbij initiatieven van ontwikkelaars maar ook burgerinitiatieven serieus worden genomen en gestimuleerd. Natuurlijk is het voor ambtenaren een uitdaging  om de vertrouwde taken uit handen te geven en het los te laten. En ja, dat is veel gemakkelijker als het een bekende relatie is waar je op dat moment mee werkt. De rol van de gemeente is nu ook dat er adviezen worden gegeven in plaats van alleen maar randvoorwaarden worden gesteld. De vergunningstrajecten worden steeds meer verkort wat zowel vanuit de initiatieven als vanuit de gemeente als positief wordt ervaren.

Visie LATEI
Ook LATEI heeft zichzelf een andere ontwikkelrol aangemeten. Zo ontwikkelen wij tegenwoordig niet voor maar met de klant. LATEI heeft de rol van regisseur van het proces en zal de wensen van de klanten en de spelregels van de verschillende stakeholders samen brengen tot het voor alle partijen ideale eindbeeld.

Gerry Zwier is enthousiast over de visie van LATEI met betrekking tot het ontwikkelen van projecten. “Natuurlijk is dit in de uitleglocatie Vathorst gemakkelijker en worden er hier ook projecten samen met of door middel van particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld. Toch zou dit ook mooi zijn voor  binnenstedelijke locaties. Hoe ver je moet gaan met betrekking tot het geven van vrijheid is moeilijk te bepalen. Hoe zou het zijn als je alle kaders weghaalt en een blanco vel geeft?, vraagt Gerry zich af. Uit ervaring weten we dat de consument meer kan met een voorbeeld dan met een leeg vel. Op verschillende manieren kan naar de meningen en ideeën van de consument worden gevraagd. Dit kan door samen te tekenen maar ook door bijvoorbeeld groene en rode stickers te plakken op voorbeelden van ontwerpen. Een mooie uitdaging om steeds meer deze kant op te bewegen.

Samenwerking bij Kop Gildenkwartier
“Vanaf het moment dat LATEI bij deze ontwikkeling betrokken werd, is er een prettige samenwerking geweest. Natuurlijk zijn er hobbels geweest, maar alles hebben we kunnen oplossen. Er is wel eens een moment geweest dat ik het na een tegenslag even niet zag zitten, maar de bemoedigende woorden van Marco aan de andere kant van de lijn ’We zijn er bijna, 1 stap terug en dan weer 2 vooruit.’ zorgde weer voor een positief gevoel,” vertelt Gerry Zwier. Marco Versteeg vond het de kracht en de flexibiliteit van de samenwerking dat er altijd oplossingen gevonden werden, die de kwaliteit van het project ten goede kwamen. De wegen die bewandeld werden konden wellicht beter of korter, maar het eindresultaat is zeker iets om zeer trots op te zijn.

We hebben ook dingen geleerd uit deze ontwikkeling. Zo heeft de gemeente Amersfoort tegenwoordig een Project Start Up bijeenkomst waarbij  zowel met interne afdelingen van de gemeente als met externe partijen zoals ontwikkelaars, maar ook met bewoners, afspraken worden gemaakt over wat we van elkaar mogen verwachten en duidelijk is welke doelen worden nagestreefd.

Bij elke ontwikkeling is het heel belangrijk dat je blijft communiceren. De rol die LATEI daarin neemt is het samenbrengen van partijen. We fungeren als tussenpersoon tussen partijen die anders tegen een probleem of oplossing aankijken. Of dit nu gaat om een aannemer, een architect, een ontwikkelingsbedrijf, een stedenbouwkundige of  een consument, dat maakt niet uit. Het streven naar het beste resultaat voor alle partijen, dat is het doel.