IN MEMORIAM | Carel de Reus

Geplaatst op: 18 december 2019

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze commissaris

Carel de Reus

Carel was sinds 2008 lid van onze Raad van Commissarissen.
Wij herinneren hem als een bevlogen man met veel deskundigheid
op het gebied van volkshuisvesting en projectontwikkeling.
Zijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen van LATEI was van grote waarde.
Wij zullen zijn hartelijke en markante persoonlijkheid missen.
Wij wensen Anne-Marie en Vera, familie, vrienden en bekenden
heel veel sterkte toe in de moeilijke tijd die voor hen ligt.

Namens Raad van Commissarissen, bestuur en medewerkers van LATEI,
Jim Schuyt, voorzitter Raad van Commissarissen