Eerste workshop Wooneiland D in nieuw deelgebied Veenderij te Veenendaal-oost

Geplaatst op: 29 juni 2016

LATEI werkt momenteel aan de ontwikkeling van de eerste woningen in deelgIMG_0381ebied Veenderij, Wooneiland D. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de geïnteresseerden essentieel. Dit doet LATEI door middel van enquêtes en workshops. In de eerste workshop op dinsdag 28 juni hebben de enthousiaste deelnemers aangegeven hoe zij denken over de verschillende ideeën van de stedenbouwkundige opzet van Wooneiland D.

image5Men kon op deze avond ook stemmen op verschillende architectuurbeelden. Naast het concept stedenbouwkundig plan zal SVP architecten en stedenbouw voor de volgende workshop, later dit jaar, de schetsontwerpen van de verschillende woningtypen maken. In die workshop worden de plattegronden en gevels samen met de deelnemers en de architect verder vormgeven.

Met de verschillende stakeholders, zoals de gemeente, het ontwikkelingsbedrijf en de stedenbouwkundige zijn randvoorwaarden opgesteld, die meegenomen en waarop getoetst wordt in het ontwikkelproces. Door te luisteren, te kijken naar oplossingen en mogelijkheden en door partijen samen te brengen maakt LATEI samen met alle belanghebbende partijen een voor de toekomstige bewoners optimaal eindresultaat.

Als er interesse is om mee te doen aan de volgende workshop kan men zich opgeven via de website: www.WooneilandD.nl