Drukbezochte workshops Wooneiland D

Geplaatst op: 27 oktober 2016

LATEI werkt momenteel aan de ontwikkeling van de eerste woningen in deelgebied Veenderij, Wooneiland D.  Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de geïnteresseerden essentieel. Daarom hebben wij een vragenlijst opgesteld en organiseren wij workshops.

De eerste workshop heeft op 28 juni j.l plaatsgevonden. In deze drukbezochte workshop hebben de deelnemers aangegeven hoe zij denken over de verschillende ideeën van de stedenbouwkundige opzet van het wooneiland D.

De tweede workshop was op 25 oktober j.l., ruim 100 mensen waren in het I-centrum aanwezig. SVP Architectuur en Stedenbouw presenteerde de stedenbouwkundige opzet voor Wooneiland D.  Na de presentatie gingen de geïnteresseerden in groepjes aan de slag en werden de architectuurstijlen en de woonwensen besproken. Aan het einde van de avond werden er vragen gesteld en werd er door middel van WhatsApp  gestemd over de verschillende architectuurstijlen.  De uitkomst van zowel de groepjes als de stemrondes worden meegenomen in het ontwerp voor de woningen.

In derde workshop, eind januari 2017,  presenteren wij de uitwerking van de gekozen architectuurstijlen en gaan we samen met de aanwezigen aan de slag met de verschillende woningtypen; rijwoningen, twee onder een kapwoningen, vrijstaande woningen en woningen met de mogelijkheid voor een slaap- en badkamer beneden.

Meer informatie over wooneiland D vindt u op de website www.wooneilandd.nl