Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door LATEI met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. LATEI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door LATEI niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. LATEI wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.