Koos Koolstra treedt als voorzitter toe tot Stichting LATEI projectontwikkeling

Geplaatst op: 4 september 2019

LATEI maakt bekend dat de heer J. Koolstra met ingang van 1 juli jl. als voorzitter is toegetreden tot haar Stichting LATEI projectontwikkeling. Per diezelfde datum is de heer P.A. (Piet) de Vrije teruggetreden als lid van het Stichtingsbestuur.

Met Koos Koolstra krijgt het Stichtingsbestuur van LATEI opnieuw een zeer ervaren en deskundige bestuurder. Hij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling.

De heer Koos Koolstra is geen onbekende in Amersfoort. Hij is zestien jaar directeur geweest bij woningbouwcorporatie de Alliantie, regio Amersfoort waar hij jarenlang betrokken is geweest bij grote stads- en buurtvernieuwingsprojecten. Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het prettig laten wonen van veel huurders in de regio. Eveneens gaf hij op vele manieren steun aan maatschappelijke activiteiten en projecten zoals Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen, Stadsherstel Midden Nederland en stichting Citymarketing Regio Amersfoort.

Na zijn toetreding bestaat het Stichtingsbestuur van Stichting LATEI projectontwikkeling uit de heer J. (Koos) Koolstra, voorzitter, de heer J.G.C.M. (Jim) Schuyt, de heer P. (Pim) van den Berg, beiden als bestuurslid.

Het Stichtingsbestuur en de directie van LATEI zijn de heer Piet de Vrije bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid als bestuurslid.

Stichting LATEI heeft tot doel het bevorderen van de volkshuisvesting in Nederland. De Stichting ondersteunt initiatieven welke het wonen in een dorp of stad veraangenamen of initiatieven die zichzelf niet kunnen bedruipen.

LATEI wenst u een fijne vakantie!

Geplaatst op: 25 juli 2019

LATEI is tijdens de zomervakantie van 5 t/m 16 augustus gesloten.

Pim van den Berg treedt toe tot raad van commissarissen van LATEI

Geplaatst op: 4 juli 2019

LATEI Holding B.V. maakt bekend dat de heer P. van den Berg met ingang van 1 juli jl. als lid is toegetreden tot de raad van commissarissen. Per diezelfde datum treedt de heer J.H.R. (Ruud) Bergh terug als voorzitter van de RvC. Het voorzitterschap wordt overgenomen door de heer J.G.C.M. Schuyt.

Met de Amersfoortse Pim van den Berg krijgt de RvC van LATEI opnieuw een zeer ervaren en deskundige bestuurder. Hij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling.

Pim van den Berg was namens D66 lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Hij had de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en Energietransitie.

Voordat hij geïnstalleerd werd als gedeputeerde was hij sinds 2011 wethouder voor D66 in Amersfoort. Daarvoor was hij werkzaam bij verschillende waterschappen en het toenmalige ministerie van VROM.

Na zijn toetreding zal de RvC van LATEI Holding B.V. bestaan uit de heer J.G.C.M. (Jim) Schuyt, C.E.C. (Carel) de Reus en de heer P. (Pim) van den Berg.

Het bestuur en de RvC van LATEI zijn de heer Ruud Bergh bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid als lid en voorzitter van de RvC.

LATEI is een solide ontwikkelaar en ontwikkelt al meer dan 25 jaar woningen in centraal Nederland. Dat doen zij samen met de klant in plaats van voor de klant.  LATEI is hierbij de regisseur van het ontwikkelproces. Met een compact team van gedreven, professionele klant- en resultaatgerichte medewerkers ontwikkelen ze duurzame woon- en leefomgevingen.

‘Dit is echt ons paleisje

Geplaatst op: 20 maart 2019

In hun zoektocht naar een nieuwe woning wisten Ilse en Bas van de Westeringh één ding zeker: wij gaan nóóit op het Enka-terrein wonen. Sinds vorige week donderdag hebben zij de sleutel van hun prachtige nieuwe hoekwoning. Inderdaad… op het Enka-terrein…

Ilse en Bas moeten zelf ook hartelijk lachen om de ommezwaai. ‘Eigenlijk waren we op zoek naar een woning uit de jaren ’30. Totdat we een advertentie zagen van het project Ninox. Zonder veel verwachtingen gingen we er naar toe. De andere woningen op het Enka-terrein spraken ons tot dan toe niet zo aan. Maar dit plan was anders. De kleur stenen van de woningen, de stijlvolle architectuur. We vonden het direct heel mooi!’ Ze lieten hun oog vallen op één specifieke hoekwoning met een eigen oprit. ‘Daar hebben we ons voor ingeschreven en dat huis is het ook geworden’, aldus Bas.

‘Dure’ tekening
Het zetten van de handtekening -nu bijna anderhalf jaar geleden- was voor Ilse en Bas een spannend moment. ‘Je koopt iets van een plaatje. Net nadat we hadden getekend zei ik: “We hebben zojuist een heel dure tekening gekocht”’, vertelt Ilse. Inmiddels is de tekening tot leven gekomen. Het project Ninox, bestaande uit 28 woningen, bevindt zich in de eindfase. Als een van de eersten kregen Ilse en Bas de sleutel; de overige woningen worden in de komende periode opgeleverd.

‘De bouw is prima verlopen. Ook het contact met de aannemer was heel goed. We kregen van de aannemer alle ruimte om even te kijken op de bouw.  Ook tijdens de bouw ging ik vaak even naar mijn huis kijken. Het is echt ons paleisje’, vertelt Bas die samen met Ilse en hun drie kinderen de woning binnenkort al betrekt. ‘Het mooie is dat we het huis geschilderd konden laten opleveren. Dus de muren zijn al klaar. Nu moeten de vloer en de keuken er nog in en dan kunnen we verhuizen. We kijken er echt naar uit.’

Het project Ninox is een initiatief van Kelderman Groep uit Ede en LATEI  uit Amersfoort. Beide partijen tastten vooraf de markt af door samen met geïnteresseerden in gesprek te gaan door middel van workshops. Zo ontstond er een bijzonder plan waar flexibiliteit,

duurzaamheid en diversiteit de steekwoorden zijn, vertelt Hans Koopman, algemeen directeur van Kelderman Groep. ‘Het project is gebaseerd op ons woningbouwconcept ‘Het Ei van Kelderman’, waarmee we snel kunnen inspelen op de vragen vanuit de markt. Het is mooi om te zien dat we met dit concept een enorme diversiteit kunnen leveren, passend bij de wensen van de toekomstige bewoners. Daarbij is er ook nadrukkelijk oog voor duurzaamheid. De gasloze woningen hebben een aansluiting op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede en zijn voorzien van zonnepanelen. We zijn er trots op dat we dit verfrissende stukje Enka mochten invullen.’

LATEI steunt de Voedselbank Amersfoort

Geplaatst op: 27 februari 2019

Afgelopen week mocht Annita van Nieuwenhuizen, bedrijfsleider bij Voedselbank Amersfoort, een cheque  van LATEI uit Amersfoort in ontvangst nemen. LATEI doneert voor het tweede jaar, een jaar lang elke maand een vast bedrag aan de Voedselbank Amersfoort, speciaal bedoeld voor het aanschaffen van houdbare producten.

Al jaren geeft LATEI haar relaties geen kerstkaarten en –geschenken, maar geven wij ieder jaar een of meerdere goede doelen een donatie. Ook in 2018 hebben wij gekozen voor  Voedselbank Amersfoort.

In 2018 ondersteunde LATEI ook:

  • Het Seminarie – Amersfoort
  • Kerstlichtjes voor water – Amersfoort
  • LATEI Classic Award – Veenendaal
  • Klassiek aan de Grift – Veenendaal
  • Stichting de Opikker
  • Food Valley Monitor

LATEI ondersteunt nieuw Kindermuseum in Amsterdam Nieuw-West

Geplaatst op: 20 februari 2019

In Amsterdam Nieuw-West komt een echt Kindermuseum, ontworpen door kinderen samen met professionele ontwerpers. Het verbindt ontwerplabs voor kinderen in de wijken met een bijzonder podium. Daar maken kinderen samen met kunstenaars en curatoren tentoonstellingen, die hun blik op de wereld laten zien. Komend jaar werken de kinderen en ontwerpers samen met diverse experts aan het ontwerp van de plek en het programma.

De initiatiefnemers van cultuurinstellingen The Beach, De Appel en onderwijsvernieuwer Dylan Hyman vinden dat ‘ook kinderen het recht hebben zich door middel van kunst uit te drukken’. Zij hopen dat naast LATEI en het Amsterdams Fonds voor de Kunst meer partijen dit belangrijke initiatief gaan ondersteunen.

www.thebeach.nu

LATEI biedt Het Seminarie maatschappelijk hulp aan

Geplaatst op: 21 december 2018

Projectontwikkelaar LATEI gaat op divers terrein maatschappelijk hulp bieden aan Zorgresidentie Het Seminarie aan de Muurhuizen. De bewoners ontvingen deze week, aan de vooravond van Kerstmis, als geschenk een aantal laptops.

 

 

 

 

 

Emil Scheerder en Jan Willem Aalderink van Het Seminarie en directeur Ard de Jong van LATEI tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst. LATEI gaat verschillende activiteiten ondernemen samen met Het Seminarie. Komend jaar helpt LATEI onder andere met de aanleg van een jeu de boulesbaan en een kippenhok in de Seminarie-tuin. Daarnaast bieden medewerkers van LATEI hulp bij uitjes met de bewoners, zoals al gedaan is afgelopen november bij een uitje naar de Kerstmarkt.

Met deze vriendschap wil LATEI zich volgens De Jong nog nadrukkelijker maatschappelijk inzetten. De samenwerking is tot stand gebracht door de organisatie Matchpoint, die bedrijven in Amersfoort betrekt bij maatschappelijk ondernemen in Amersfoort.

De Jong zegt een ‘stevig verlanglijstje’ van Het Seminarie te hebben ontvangen. ,,We geven allereerst deze laptops, waarmee de bewoners èn verzorgers in dit digitale tijdperk aan de slag kunnen.’’ Bewoners en medewerkers kunnen bij het gebruik van de laptops voor online hulp op afstand een beroep doen op het Amersfoortse bedrijf PC Spoed Service. Meerdere oudere bewoners zien al volop mogelijkheden om tegen de computer te schaken of te skypen met familie in het buitenland.
LATEI en haar medewerkers, gaan daarnaast ondersteuning bieden bij klussen in het monumentale complex aan de Muurhuizen. ,,Dat kunnen klussen zijn zoals het aanbrengen van trapleuningen of de aanleg van een jeu de boulesbaan en het kippenhok die op de verlanglijst staan. Ook stellen wij onze kennis op het gebied van huisvesting beschikbaar.’’

De dagelijkse verzorging van de bijna dertig bewoners van Het Seminarie is deels in handen van een groep vluchtelingen, uit onder meer Syrië, Eritrea en Uganda. Zij worden in het middeleeuwse gasthuis opgeleid tot ouderenverzorger, kok, keukenhulp of gastvrouw of –heer.

Om ze beter te kunnen begeleiden wordt de Seminarie Academie opgericht. ,,Het plan daarvoor ligt klaar,’’ vertelt mede-initiatiefnemer Emil Scheerder. ,,Onze medewerkers worden straks getraind door horeca- en hospitalty-toppers die hen allerlei vaardigheden en de fijne kneepjes van het vak gaan bijbrengen. Daarnaast krijgen de vluchtelingen aanvullend taalonderwijs en worden onderricht in onze cultuur en gebruiken. “

De trainees in het zorgteam kunnen straks meteen gebruik maken van de geschonken laptops voor online onderwijsondersteuning, om cursussen te volgen, verwacht LATEI-directeur De Jong.

Het Seminarie wil buurtbewoners in de binnenstad ook nauwer betrekken bij de activiteiten. Zo kunnen iedere donderdagavond senioren uit de binnenstad een hapje mee-eten aan de buurttafel. En iedere vierde zondag van de maand kunnen geïnteresseerden onder het genot van thee met huisbereide lekkernijen, kennismaken met de bewoners en luisteren naar een muzikaal optreden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Geplaatst op: 19 december 2018

LATEI is tijdens de kerstvakantie van 24 december tot en met 4 januari 2019 gesloten.

 

 

LATEI en LEBO vieren start bouw project HEROS aan Osdorpplein Amsterdam

Geplaatst op: 8 november 2018

LATEI en LEBO hebben Smits Bouwbedrijf opdracht gegeven voor het starten met de bouw van het project HEROS aan het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West. Dit is op 7 november feestelijk gevierd in het bijzijn van Ronald Mauer, lid stadsdeelbestuur Nieuw-West gemeente Amsterdam

HEROS maakt deel uit van de transformatie van Winkelcentrum Centrum Nieuw-West en omgeving tot het hoofdwinkelcentrum en Kloppend Hart van Amsterdam Nieuw-West. Heros voorziet in ca. 171 appartementen in diverse prijscategorieën, ca. 6.000 m² commerciële ruimten en ca. 221 parkeerplaatsen. Naast de 4.000 m² commerciële ruimten op de begane grond die de Lidl koopt bestaat het plan uit 2.000 m² commerciële ruimten op de eerste verdieping voor andere winkels.

Tot nu toe is het project ontwikkeld onder een werktitel; ‘Blok C’. Met de realisatie krijgt het project concreet vorm en is er behoefte aan een echte naam. De naam HEROS is opgedragen aan de helden van Nieuw-West, die in de ontwikkeling van dit deel van Amsterdam een belangrijke rol hebben gespeeld.

LATEI draagt zorg voor de ontwikkeling van het project en LEBO zal de 171 appartementen in eigen portefeuille nemen. De architect is Jan Poolen van ZEEP architects and urban designers. LEBO heeft zich laten adviseren door Inveniam BV en Abeco Vastgoedadvies. SBB Bouwgroep BV zal de bouw van Heros realiseren. De oplevering staat gepland in de tweede helft van 2020. Voor meer informatie over HEROS: www.heros.nu

Centrum Nieuw-West, oftewel het Osdorpplein en omgeving, wordt de komende jaren grootschalig vernieuwd tot levendig stadscentrum met meer woningen, winkels, horeca en voorzieningen. Ook wordt het openbaar vervoer verbeterd en uitgebreid.

LEBO Vastgoed heeft volgens directeur Henk van Teeffelen, in de transformatie van het Osdorpplein tot het hoofdwinkelcentrum van Nieuw-West, een belangrijke voortrekkersrol. ‘Niet alleen vanwege de centrale positie die onze bouwblokken innemen in het nieuwe stadshart, maar ook vanwege onze binding met Nieuw-West. LEBO is hier  al meer dan 50 jaar actief. We kennen het stadsdeel en realiseren ons daarom eens temeer hoe belangrijk het is om dit deel van de stad te blijven vernieuwen en ook voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk te maken; jonge professionals en bedrijven die nu al volop bezig zijn Nieuw-West te ontdekken. Zodat ook zij de nodige kwaliteit en attractiviteit vinden om hier te gaan wonen, winkelen en verblijven. Reden waarom we blijven investeren in Nieuw-West.”

LATEI is een stichting met een maatschappelijke doelstelling en meer dan 25 jaar ervaring. LATEI ontwikkelt met, in plaats van voor de klant, en neemt daarbij graag de regie van het proces in handen. Van binnenstedelijk gebied tot uitleglocatie, van woningbouw tot maatschappelijke voorziening en van nieuwe ontwikkeling tot functietransformatie. ‘Samen’ is daarbij het sleutelwoord. Samen met gemeenten, woningcorporaties, collega-ontwikkelaars, partners en potentiële kopers. Maar ook samen met het team van LATEI. Voor meer informatie: www.latei.nl

LATEI BV en De Smalle Akker BV verkopen winkelcentrum Veenendaal-oost aan Lidl Nederland GmbH

Geplaatst op: 7 juni 2018

LATEI BV en De Smalle Akker BV hebben dinsdag 5 juni  jl. op de Provada de koopovereenkomst getekend met Lidl Nederland GmbH, voor de verkoop van de grond voor de nieuwbouw van het wijkwinkelcentrum Veenendaal-oost. Lidl ontwikkelt en realiseert hier ruim 5.000 m2 retail in combinatie met 44 appartementen.

Op de kop van de Brink in Buurtstede – het centrale wijkdeel –  komt het winkelcentrum Veenendaal-oost. Het omvat twee supermarkten met een aantal kleinere winkels en daarboven circa 44 appartementen. De bouw van dit project zal starten in de zomer 2018. Dit project is een mooi voorbeeld van de ambities van Lidl Projectontwikkeling om te investeren in supermarkten, woningen en parkeren in en rondom haar winkels.

Met de plannen voor Veenendaal-oost heeft Veenendaal de groei voor de toekomst een plek gegeven. Als eerste is Buurtstede gepland en gebouwd. Deze wijk is uitgegroeid tot een verrassende woonwijk met woningen en de nodige voorzieningen. Verschillende deelgebieden, buurten en architectuurstijlen geven een levendig beeld. Het is een gewilde woonwijk, zeker voor gezinnen met kinderen.

Lidl Nederland is onderdeel van de Schwarz-ondernemersgroep, één van de grootste netwerken van supermarkten binnen Europa met ruim 10.000 Lidl-filialen in bijna 30 landen. In Nederland heeft Lidl inmiddels ruim 400 filialen. De aankoop van 5.000 m² winkelruimte in Veenendaal-oost past in de strategie die onder andere is gericht op expansie in stedelijke gebieden.

LATEI is een stichting met een maatschappelijke doelstelling en 25 jaar ervaring. LATEI ontwikkelt met, in plaats van voor de klant, en neemt daarbij graag de regie van het proces in handen. Van binnenstedelijk gebied tot uitleglocatie, van woningbouw tot maatschappelijke voorziening en van nieuwe ontwikkeling tot functietransformatie. ‘Samen’ is daarbij het sleutelwoord. Samen met gemeenten, woningcorporaties, collega-ontwikkelaars, partners en potentiële kopers. Maar ook samen met het team van LATEI. Voor meer informatie: www.latei.nl

De Smalle Akker BV is een onderdeel van Van Elst Vastgoed BV. Van Elst Vastgoed BV heeft diverse eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsonroerendgoed in Veenendaal in de verhuur. Voor meer informatie: www.vevastgoed.nl